Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe w zakresie:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne:
  OC – obowiązkowe bez którego nie można poruszać się pojazdem, w przypadku szkody ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu osobie poszkodowanej.
  AC – (Autocasco) dobrowolne, jednak, że daje poczucie bezpieczeństwa właścicielowi pojazdu. Chroni w przypadku kradzieży, dewastacji i zniszczenia.
  NNW – dobrowolne, chroni od nieszczęśliwych wypadków kierowcę oraz pasażerów.
  ASSISTANCE – dobrowolne, polegające na pomocy kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym oraz technicznym.
 • Ubezpieczenie majątkowe: (dom, mieszkanie, budynki gospodarcze, stałe elementy wyposażenia, rozpoczęta budowa, domki letniskowe i wypoczynkowe) - chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku oraz chroni osoby, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane. Ubezpieczenie majątkowe obejmuje również odpowiedzialność cywilną w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.
 • Ubezpieczenie dla firm: przeznaczone jest dla przedsiębiorców, dla których zdarzenia losowe mogą oznaczać duże straty w majątku firmy, bądź wręcz uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności. Aby przedsiębiorca otrzymał należne odszkodowanie przysługujące z ubezpieczenia musi być ono skonstruowane zgodnie ze specyfiką firmy.
 • Ubezpieczenie rolne: obowiązkowe wg litery prawa jeśli osoba prowadzi działalność rolniczą. Obowiązek ten reguluje Ustawa. OC ochroni rolnika w momencie wyrządzenia przez niego i jego pracowników szkody osobie trzeciej. Natomiast ubezpieczenie budynków rolniczych działa w ramach szkód od zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie na życie: dobrowolne, które zabezpiecza to co mamy najcenniejszego czyli nasze zdrowie i życie. Produkty ubezpieczeniowe jakimi dysponujemy, są dobierane indywidualnie do potrzeb każdego klienta tak aby sprostały jego wymaganiom.

Nasze opinie