Leasing

Nowoczesny i efektywny ekonomicznie sposób finansowania potrzebnych inwestycji. Nie wymaga angażowania znacznych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingu jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania zamierzonych inwestycji. Jest to dobra droga do pomnażania swoich zysków i utrwalania swojej pozycji na rynku bez pokaźnych nakładów finansowych. Daje on wysoką rentowność w przedsiębiorstwie.

Wziąć w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt medyczny, nieruchomości komercyjne, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

Nasze opinie